בחודש ינואר 2017 שינתה העמותה את שמה.
שם העמותה החדש:  רגש- לרווחת הגיל השלישי (ע"ר)
מספרה הרשום של העמותה (נשאר כשהיה) : 580134500
העמותה ממשיכה לנהל ולהפעיל את מרכז יום אזורי לקשיש בפרדס חנה,
ולתת את שירותיה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים באזור.