מרכז היום, בעזרת הביטוח הלאומי, נמצא כרגע בתהליך הפיכתו למרכז אקולוגי שיופעל על פי עקרונות תפיסת ה "קיימות" - חסכון באנרגיה ובמים שמירה על איכות הסביבה ושמירה על משאבי הטבע והסביבה.

הפרויקט כולל התייחסות לנושאים כמו:

  • חסכון בחשמל ומים.
  • מחזור פסולת אורגנית- יצירת קומפוסט.
  • מחזור פסולת אנאורגנית- הפחתת  שימוש ואו שימוש חוזר כחומרי יצירה.
  • מחזור מים- אגירת מי גשם ושימוש במים אפורים (מטבח, מקלחות ומכונת כביסה)
  • הקמת גן אורגני, ערוגות מוגבהות ובריכת נוי.


עבודות השיפוץ והשדרוג שאושרו ע"י הביטוח הלאומי כוללות:

  • בידוד המבנה בצורה אפקטיבית יותר מקור וחום.
  • טיפול בגגות, התקנת מרזבים ומיכלים לאגירת מי גשמים
  • החלפת מזגנים ישנים במזגנים ירוקים.
  • התקנת אביזרי חסכון למים וחשמל.